Održavanje i popravak vozila

Kad ste zadnji put mijenjali gefufnu i cincilator?

A provjerili kočnice i ulje u njima? Rezervnu gumu? Svijetli li neka lampica koja do sad nije? Što to znači?

Majstora koji Vam je mijenjao gefufnu i cincilator mijenjajte odmah. Ovo drugo je ozbiljnije. Kad zasvijetli, obično je problem već gorući. Održavanje motora je kao i održavanje našeg zdravlja – uloženi novac i vrijeme se višestruko vraćaju. No u praksi je to obično drugačije – to svi znamo.

Naši automehaničari će već pri prvom pogledu na motor naslutiti o čemu se radi, no kad iz torbe izvuku detektor i spoje Vaše vozilo na kompjuter, sa sigurnošću će se moći baciti na posao i vratiti Vam Vaš automobil u najboljem stanju, u najkraćem mogućem roku.

Kako Vam možemo pomoći da je Vaš limeni ljubimac zdrav i poletan :

  • usluga
  • usluga